placeholder.jpg

KOM MED I FORENINGEN IMOD FORURENINGER I DANMARK

Vi har lavet en forening og samler nu kræfter så vi udgør et stærkt talerør for alle som ønsker Danmarks jordforureninger fjernet. Herunder også giftdepotet "Lynfrosten" i Nyborg

Bliv medlem af og støt vores forening, så vi fortsat kan få råd til juridisk bistand i vores klagesager over Nyborg Kommunes vedtagelse af byggeri oven på giftdepotet på Lynfrosten – og så vi kan være et stærkt talerør for oprensning af Danmarks store giftgrunde.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Et lille beløb med en stor betydning
Støt vores arbejde for oprensning af giftgrunden Lynfrosten:


- MELD DIG IND I ”Foreningen Tjæren på Lynfrosten og andre giftgrunde i Danmark” på hjemmesiden her. 
- Gør dit medlemsskab til en fast overførsel på netbank.
- Giv et støttebeløb:
Brug vores kontonummer 5393 0251024
eller vores MobilePay boksgavekasse (1684NW) til donationer og gaver til os.
Skriv i tekstfeltet, at det er en donation.

Meld dig ind her

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Klagesager

Vi har 2 klagesager i Planklagenævnet over lokalplan 302 angående byggeri på Lynfrostgrunden uden forudgående oprensning.
Følg med i hvordan det går med disse i vores Fadebookgruppe:
"Tjæren på Lynfrosten og andre giftgrunde"


Det ved vi om Lynfrosten i Nyborg

  • Der er spildt/dumpet/nedgravet 1000 (Tusind) tons fenoler.
  • Der er på grunden nedgravet ca. 100-200 stk. 200 liters tromler med sprøjegift og restprodukter fra produktionen, som er meget giftigt. Disse er forlængst rustet op og lækker til omgivelserne i stor stil. 
  • Giften ligger ikke "stille" hvor den ligger. Denne har i mange år spredt sig i retning Svanedammen og er tæt på Østerøvej / Storebælt (Hvis ikke den allerede er nået hertil, der er IKKE taget nye boreprøver i 20 år) og sandsynligvis ind under Vognmandskvarteret, Gormsvej mv. (Her er kun taget få prøver). 

Ingen bekymrer sig om Knudshovedkvarteret og gift i regnvandsledningerne.

Det er ikke længere nogen hemmelighed at kloakkerne i Knudshovedvejkvarteret stinker af kemi. Hvis man - f.eks. i forbindelse med etablering af nyt badeværelse m.v. - skal ændre kloakker er det "helt almindelig kendt" at områdets kloakker lugter mere af kemi end af høm-høm. Det bekræfter mistanken om at forureningen ikke kun bevæger sig mod Nord-Øst ud under Svanedammen, men også i sydlig retning - ind under Knudshovedvejkvarteret og i direkte linje imod Nyborg Fjord.
Der er ingen der ved om forureningen er nået Storebælt eller Nyborg Fjord. Der er ikke taget prøver siden år 2000 - det er 20 år siden at forureningen var 3-400 meter fra Storebælt parallelt med Østerøvej.

Der er et område syd for Storebæltsbadet hvor der efter pålidelige kilder ikke længere er krabber. Hvorfor? Der er aldrig taget vandprøver. Ingen forholder sig til om dette hænger sammen med at forureningsfanen nu løber direkte ud i Storebælt. Region Syddanmark har i lighed med øvrige regioner ikke nogen penge til oprensning, selv om ansvaret ligger her. Dette skal komme fra staten som ekstra bevilling.

Generationsforureninger / Giftgrunde og Lynfrosten

 
I aftalepapiret mellem støttepartierne og regeringen står der, at der skal tages hånd om de såkaldte generationsforureninger, hvor oprensningen koster over 50 mill kr og andre betingelser skal være opfyldt.
Oprensning af Lynfrosten koster mere end dette beløb, og forureningen har bredt sig ud i et stort område i den gamle strandeng Svanedammen både mod Storebælt og efter al sandsynlighed også mod Nyborg Fjord.
Desuden har vi mistanke om, at der udledes gift fra giftdepotet med regnvandsledningerne ud i Storebælt ved Knudshoved. Så naturen og havmiljøet trues af den giftige udsivning og udledning.
Vi kæmper for, at Lynfrosten kommer på listen over giftgrunde, der skal oprenses – og for at jordforureningsloven ændres, så man ikke kan bygge oven på en giftgrund / et giftdepot.

Stort byggeri er til evig tid en hindring

Kommer det store butikscenterbyggeri uden at der renses op, vil det være en stor hindring i al fremtid for at komme forureningen til livs. Derfor mener vi IKKE at der skal bygges noget nyt før giften er fjernet og destrueret. 

 

 UNDERGRUNDEN UNDER
 LYNFROSTEN ER PROPPET
 MED GIFTIGE SAGER DER
 HAR BREDT SIG I MANGE 
 ÅR OG FORTSAT GØR. DER
 SKAL RENSES OP FØR DER
 SÆTTES NYE BYGNINGER 
 OVENPÅ EN SÅ ALVORLIG 
 FORURENING. 
 BORGERNES SUNDHED 
 SKAL DER IKKE GAMBLES
 MED I EN RETSSTAT. DET 
 VIL DET VÆRE I NYBORG
 HVIS EN OPRENSNING VIL
 VÆRE UMULIG FOR ALTID.