placeholder.jpg

KOM MED I FORENINGEN IMOD FORURENINGER I DANMARK

Vi har lavet en forening og samler nu kræfter så vi udgør et stærkt talerør for alle som ønsker Danmarks jordforureninger fjernet. Herunder også giftdepotet "Lynfrosten" i Nyborg

Bliv medlem af vores forening, så vi kan klage over den kommunale procedure omkring "Lynfrosten" (Kræver minimum 100 medlemmer) samt få et stærkere talerør for (Læs: imod) jordforureninger i Danmark.

Det haster med at få gjort en indsats.

Meld dig ind herDU KAN STADIG SKRIVE UNDER

Du kan stadig skrive under på oprensning før byggeri på giftdepot Lynfrosten i Nyborg her. 
Gå til underskriftindsamlingen HER! 
(Husk at bekræfte når du modtager mail herom). 

DET VED VI OM LYNFROSTEN I NYBORG: 

  • Der er spildt/dumpet/nedgravet 1000 (Tusind) tons fenoler.
  • Der er på grunden nedgravet ca. 100-200 stk. 200 liters tromler med sprøjegift og restprodukter fra produktionen, som er meget giftigt. Disse er forlængst rustet op og lækker til omgivelserne i stor stil. 
  • Giften ligger ikke "stille" hvor den ligger. Denne har i mange år spredt sig i retning Svanedammen og er tæt på Østerøvej / Storebælt (Hvis ikke den allerede er nået hertil, der er IKKE taget nye boreprøver i 20 år) og sandsynligvis ind under Vognmandskvarteret, Gormsvej mv. (Her er aldrig taget prøver). 

Ingen bekymrer sig for Knudshovedvejkvarteret

Det er ikke længere nogen hemmelighed at kloakkerne i Knudshovedvejkvarteret stinker af kemi. Hvis man - f.eks. i forbindelse med etablering af nyt badeværelse m.v. - skal ændre kloakker er det "helt almindelig kendt" at områdets kloakker lugter mere af kemi end af høm-høm. Det bekræfter mistanken om at forureningen ikke kun bevæger sig mod Nord-Øst ud under Svanedammen, men også i sydlig retning - ind under Knudshovedvejkvarteret og i direkte linje imod Nyborg Fjord.
Der er ingen der ved om forureningen er nået Storebælt eller Nyborg Fjord. Der er ikke taget prøver siden år 2000 - det er 20 år siden at forureningen var 3-400 meter fra Storebælt paralent med Østerøvej.

Der er et område syd for Storebæltsbadet hvor der efter pålidelige kilder ikke længere er krapper. Hvorfor? Der er aldrig taget vandprøver. Ingen forholder sig til om dette hænger sammen med at forureningsfanen nu løber direkte ud i Storebælt. Region Syddanmark har i lighed med øvrige regioner ikke nogen penge til oprensning, selv om ansvaret ligger her. Dette skal komme fra staten som ekstra bevilling. I aftalepapiret imellem partierne i regeringen hedder det sig at der skal tages hånd om de store generationsforureninger. (Forureninger der koster mere end 50 mill. at rydde op. Lynfrosten er så alvorlig at den når over denne pris, for oprydning). Det fortæller også om faren for miljøet - også hos naboejendommene i en stor radius. 

Stort byggeri er til evig tid en hindring

Kommer det store centerbyggeri uden at der er renset op, så vil dette stå som en stor hindring i al fremtid, for at få forureningen til livs. Derfor mener vi IKKE at der skal bygges noget nyt før giften er fjernet og destrueret. 

Skriv under - vær med til at åbne politikernes øjne!

Det er desværre blevet en halv sandhed i visse lokalpolitiske kredse at "forureningen slet ikke er så slem", og at "Grunden kan sagtens bebygges uden problemer".
Der er endda lokale politikere der (seriøst) mener at "giften har det bedst under jorden - den skal ikke op i frisk luft". Sandheden er, at den ikke ligger stille - den breder sig med grundvandslagene. Store områder er meget forurenede efter 80-100 års udtræk fra kernen af giftdepotet. Og dette vil fortsætte i mange hundrede år - også ud i Nyborg Fjord og Storebælt. Derfor er det afgørende vigtigt at få kernen og det omgivne området af giftdepotet fjernet inden der sker andet nyt på "Lynfrosten". 

Gå til underskriftindsamlingen HER! (Husk at bekræfte når du modtager mail herom). 

 

 UNDERGRUNDEN UNDER
 LYNFROSTEN ER PROPPET
 MED GIFTIGE SAGER DER
 HAR BREDT SIG I MANGE 
 ÅR OG FORTSAT GØR. DER
 SKAL RENSES OP FØR DER
 SÆTTES NYE BYGNINGER 
 OVENPÅ EN SÅ ALVORLIG 
 FORURENING. 
 BORGERNES SUNDHED 
 SKAL DER IKKE GAMBLES
 MED I EN RETSSTAT. DET 
 VIL DET VÆRE I NYBORG
 HVIS EN OPRENSNING VIL
 VÆRE UMULIG FOR ALTID.